Studium s odbornou praxí

V rámci duálního studia nebo studia s odbornou praxí spojíte Vaše vysokoškolské studium s odbornou praxí ve společnosti STÜKEN. Již během studia tak získáte cenné profesní zkušenosti – a tím i ty nejlepší předpoklady pro Vaši budoucnost.

Společnost STÜKEN nabízí spolupráci v těchto duálních a prakticky zaměřených studijních oborech

 • Bakalářské studium s odbornou praxí Digitální logistika (m/w/d) v závodě Rinteln

  Studentům, kteří zahájí studium v létě 2021, nabízíme možnost odborné praxe v závodě Rinteln. Abyste s námi mohli spoluutvářet budoucnost společnosti STÜKEN, měli byste splňovat tyto předpoklady:

  • zájem o technické postupy a souvislosti 
  • dobré známky v předmětech matematika, informatika, přírodní vědy a technika
  • společenskost a dobré komunikační schopnosti
  • zájem o software a hardware
  • základní znalosti v oblasti IT
  • vysoká sebekázeň k samostudiu


  Během fází praxe Vám nabízíme možnost seznámit se se společností STÜKEN skutečně od základů a kombinovat akademické vzdělání s odbornou praxí. Poznáte společnost STÜKEN na základě jejího kompletního logistického řetězce. Během fáze výuky se naučíte analyzovat a utvářet komplexní procesy v oblasti IT a našem ERP systému SAP.

  Vzbudili jsme Vaši zvědavost? Kromě zajímavé práce u nás získáte velmi dobré profesní vyhlídky, protože společnost STÜKEN podporuje zaměstnance v osobním i profesním rozvoji. Kromě toho nabízíme zvláštní sociální výhody a plat odpovídající trhu. Jsme mezinárodně působící společnost a těšíme se na nové zaměstnance, aby nám pomohli spoluutvářet naši budoucnost.

  Studium probíhá ve spolupráci s vysokou školou FH Bielefeld, lokalita Güterloh.​​​​​

 • Studijní obor podnikový IT specialista/specialistka v závodě Rinteln

  Digitální budoucnost přináší mnoho nových úkolů, výzev a příležitostí. Se studijním oborem podniková informatika na ně budete skvěle připraveni.

  Jako podnikový IT specialista budete působit jako prostředník mezi technikou a provozem. Seznámíte se s možnostmi informační techniky a naučíte se na základě těchto znalostí realizovat provozní požadavky.
  V rámci specializace na systémovou integraci je pozornost zaměřena na koncepci, implementaci a provoz IT systémů. Budete zajišťovat hladký provoz IT infrastruktury a při plánování a zavádění nových IT systémů budete spolupracovat s ostatními specializovanými odděleními.

  Ve spolupráci s vysokou školou Hochschule Weserbergland v Hamelnu (HSW) nabízí společnost STÜKEN duální bakalářské studium v oboru podniková informatika se zaměřením na systémovou integraci.

  Klíčové kompetence této vysoké školy spočívají zejména ve zprostředkování odborných schopností, takže budete moci získané vědomosti využít přímo v odborné praxi. Docenti jsou kromě teorie dobře obeznámeni i s odbornou praxí. Na základě zpětné vazby a spolupráce s různými obchodními podniky jsou studijní obory neustále rozvíjeny dále a přizpůsobovány aktuálním požadavkům.

  Studium začíná vždy v srpnu. Během studia se pravidelně střídají fáze teorie na vysoké škole HSW s odbornou praxí v naší společnosti - za každý akademický rok vždy dva bloky. Standardní doba studia činí 6 semestrů a studium je zakončeno titulem bakalář věd (Bachelor of Science). Další informace k tomuto studijnímu oboru najdete na internetových stránkách vysoké školy Hochschule Weserbergland.

  Základní předpoklady a žádosti

  Váš profil: Potřebujete velmi dobré technické chápání, myšlení orientované na proces, rychlé logické uvažování, schopnost pracovat v týmu a velmi dobré znalosti anglického jazyka. Duální studium vyžaduje bezpodmínečnou vůli k samostudiu a nadprůměrnou píli. Studium Vám usnadní znalosti v oblasti IT.

  Vaše žádost: U společnosti STÜKEN můžete zažádat rok před zahájením studia. Ke všeobecným podkladům patří: motivační dopis, životopis, ověřené vysvědčení/ověřená vysvědčení s průběžně dobrými známkami. Výběrové řízení probíhá na základě předběžného výběru, zkoušky způsobilosti a osobního pohovoru.

  Vaše studium: Duální bakalářské studium vždy začíná na začátku zimního semestru. Všechny studijní obory mají omezený počet míst. Žádosti musejí být podány do 15. července příslušného roku. Podmínky pro studium jsou: maturita nebo ukončené odborné středoškolské vzdělání a smlouva o odborné přípravě.

  Další informace najdete na internetových stránkách vysoké školy Hochschule Weserbergland Hameln.

  Běhen studia budete dostávat odměnu za práci.

 • Studijní obor průmyslový inženýr/průmyslová inženýrka v závodě Rinteln

  Ve spolupráci s vysokou školou Hochschule Hannover nabízí společnost STÜKEN studijní obor průmyslový inženýr/průmyslová inženýrka. Technický prodej je všeobecný výraz pro organizaci prodeje podniků v oblasti investičního majetku a dodavatelského průmyslu. V této oblasti jsou prodávány výrobky vyžadující vysvětlení. Jejich prodej vyžaduje technické znalosti inženýra, zkušenosti podnikového ekonoma nebo marketingového odborníka a umění prodavače.

  Vysoká škola Hochschule Hannover má s duálními studijními obory v oblasti strojírenství zkušenosti již od roku 1985. Všechny duální studijní obory byly vytvořeny a sladěny ve spolupráci s podniky a nabídka dnes pokrývá všechny relevantní oblasti činnosti v moderním podniku. Od zimního semestru 2005/2006 je studium technického prodeje zakončeno titulem bakalář inženýrství (Bachelor of Engineering).

  Studium na bakaláře inženýra zahrnuje odbornou přípravu v oboru mechanik/mechanička průmyslových strojů a zařízení, která je po dvou letech zakončena plnohodnotnou zkouškou s certifikátem Obchodní a průmyslové komory. Standardní doba studia činí sedm semestrů včetně vypracování bakalářské práce.

  Zvláštnost: Duální studium se skládá z teoretických fází od prvního do šestého semestru a praktické fáze v sedmém semestru, ve které v podniku uplatníte to, co jste se naučili. Tento studijní obor se vyznačuje samostudiem a vyžaduje velkou dávku sebekázně, která je odměněna vynikajícími profesními vyhlídkami.

  Základní předpoklady a žádosti 

  Váš profil: Potřebujete velmi dobré technické chápání, myšlení orientované na proces, rychlé logické uvažování, schopnost pracovat v týmu a velmi dobré znalosti anglického jazyka. Duální studium vyžaduje bezpodmínečnou vůli k samostudiu a nadprůměrnou píli.

  Vaše žádost: U společnosti STÜKEN můžete zažádat rok před zahájením studia. Ke všeobecným podkladům patří: motivační dopis, životopis, ověřené vysvědčení/ověřená vysvědčení s průběžně dobrými známkami. Výběrové řízení probíhá na základě předběžného výběru, zkoušky způsobilosti a osobního pohovoru. O zápis učebního poměru do seznamu Obchodní a průmyslové komory (IHK) se postaráme my.

  Vaše studium: Duální bakalářské studium vždy začíná na začátku zimního semestru. Všechny studijní obory mají omezený počet míst. Žádosti musejí být podány do 15. července příslušného roku. Podmínky pro studium jsou: maturita nebo ukončené odborné středoškolské vzdělání a smlouva o odborné přípravě. Výuka v oboru strojírenství probíhá v areálu hlavního kampusu na adrese Ricklinger Stadtweg 120, 30459 Hannover.

  Další informace najdete na internetových stránkách vysoké školy Hochschule Hannover.

  Protože k Vašemu duálnímu studiu patří smlouva o odborné přípravě, budete během studia dostávat odměnu za práci.

 • Bakalářská nebo magisterská práce v závodě Rinteln

  Chcete studium dokončit společně s námi?

  Myslíte si, že by téma Vaší bakalářské nebo magisterské práce mohlo být pro naši společnost vhodné? Pak nám jednoduše zašlete Vaši žádost a uveďte Váš studijní obor a Vaše požadované téma. Rádi prověříme, zda bychom mohli Váš návrh v naší společnosti realizovat.

Jsme tady pro Vás - obraťte se na nás.

Máte dotazy k akademickému vzdělání nebo konkrétně k Vašim možnostem vzdělání u společnosti STÜKEN? STÜKEN MEANS MORE partnerství – jsme tu kdykoliv pro Vás: personal@stueken.de